Ми робимо
інформацію доступною
Особлива інформація
ЄДРПОУ 01352801
Тип інформації Зміни в персональному складі службових осіб емітента
Дата виникнення 19/12/2003
Дата публікації 22/12/2003
Найменування емітента* ВАТ "ПМК 157"
Юридична адреса* 74900, Херсонська обл, м Нова Каховка, вул Горького, 5
Керівник* Рибалко Олексiй Олексiйович - Голова Правлiння
Контактна особа* Рибалко Олексiй Олексiйович - Голова Правлiння. Тел: (249) 4-51-55
E-mail* Данi вiдсутнi
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента Дата прийняття рішення Зміни («1» - призначено; «0» - звільнено) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках) Інформація.
01352801 19/12/2003 0 член правлiння Жильников Олександр Iванович 0.83 Посадовi особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

Змiни в персональному складi оргпнiв управлiння вiдбулися на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 19/12/03 р.
01352801 19/12/2003 0 член правлiння Тригуб Зоя Григорiвна 1 Посадовi особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

Змiни в персональному складi оргпнiв управлiння вiдбулися на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 19/12/03 р.
01352801 19/12/2003 1 член правлiння Рибалко оксана Миколаївна 0.09 Посадовi особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

Змiни в персональному складi оргпнiв управлiння вiдбулися на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 19/12/03 р.
01352801 19/12/2003 1 член правлiння Єрьоменко Свiтлана Iванiвна 0.93 Посадовi особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають.

Змiни в персональному складi оргпнiв управлiння вiдбулися на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 19/12/03 р.