Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 23.11.2015
Дата публікації 21.10.2015 09:23:12
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Новокаховська пересувна механізована колона №157"
Юридична адреса* вул.Горького буд.№5А, м.Нова Каховка, Херсонська область,74900
Керівник* Рибалко Олексій Олексійович - Директор. Тел: (05549) 72147
E-mail* nkpmk_157@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОКАХОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 157» Місцезнаходження: вул. Горького буд. № 5а м. Нова Каховка Херсонська область, код ЄДРПОУ 01352801. Шановні акціонери, Наглядова рада повідомляє вас про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23 листопада 2015 року о 10.00 за адресою: Херсонська область,м. Нова Каховка, вул. Горького, 5а, 2-й поверх, кабінет директора. Реєстрація учасників зборів відбудеться за місцем проведення зборів 23 листопада 2015року. Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах - 9:00. Час закінчення реєстрації - 9:50. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах-17.11.2015 р. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним: 1.Обрання Лічильної комісії, Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів. 2.Затвердження регламенту позачергових Загальних зборів акціонерів та порядку голосування на зборах.. 3. Переобрання членів Наглядової ради. 4. Переобрання Директора. З матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів, акціонери мають можливість ознайомитись за адресою: м. Нова Каховка, вул. Горького, 5а, 2-й поверх, кабінет директора. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами член Наглядової ради Жук Н.М. Для участі у зборах акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність на право участі та голосуванні у позачергових Загальних зборах акціонерів, посвідчену у встановленому законодавством порядку. Телефон для довідок:(05549) 7-21-47. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів опубліковано 21 жовтня 2015р. № 195 у офіційному друкованому виданні Бюлетень «Бюлетень. Цінні папери України». Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Голова Наглядової ради Рибалко Володимир Олексійович.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Рибалко Олексій Олексійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 21.10.2015
(дата)