Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 11.03.2011
Дата публікації 12.03.2011 09:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Новокаховська пересувна механізована колона №157"
Юридична адреса* Херсонська область місто Нова Каховка вулиця Горького будинок № 5 74900
Керівник* Рибалко Олексій Олексійович - Директор. Тел: 0554972147
E-mail* novkapmk@kahovka.net
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Рiшення прийнято на загальних зборах акціонерів вiд 11.03.2011р. Посадові особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Призначені посадові особи обрані на 3 роки.
Звільнено: Рибалко Олексія Олексійовича з посади Голови правління (володіє 46,2095% СФ), обіймав посаду з 17.10.1997р.; Жук Наталію Миколаївну з посади Члена правління (володіє 4,9875% СФ), обіймала посаду з 17.10.1997р.; Коханова Сергія Анатолійовича з посади Члена правління (володіє 1,4298% СФ), обіймав посаду з 17.10.1997р.; Рибалко Оксану Миколаївну з посади Члена правління (володіє 0,0914% СФ), обіймала посаду з 19.12.2003р.; Єрьоменко Світлану Іванівну з посади Члена правління (не володіє акціями емітента), обіймала посаду з 19.12.2003р.; Ковбасенко Світлану Олександрівну з посади Члена наглядової ради (володіє 0,0914% СФ), обіймала посаду з 22.04.2002р.; Смоляного Анатолія Пантелійовича з посади Члена наглядової ради (не володіє акціями емітента), обіймав посаду з 22.04.2002р.; Ващук Людмилу Аркадіївну з посади Голови ревізійної комісії (володіє 0,8811% СФ), обіймала посаду з 27.03.2006р.; Богиш Надію Яківну з посади Члена ревізійної комісії (володіє 1,2136% СФ)а, обіймала посаду з 22.04.2002р.; Бавику Ірину Іванівну з посади Члена ревізійної комісії (володіє 0,0914% СФ), обіймала посаду з 27.03.2006р.
Призначено: Рибалко Олексія Олексійовича на посаду Директора(володіє 46,2095% СФ), попередня посада - Голова правління, ВАТ "Новокаховська ПМК №157"; Жук Наталію Миколаївну на посаду Члена наглядової ради (володіє 4,9875% СФ), попередня посада - Член правління, ВАТ "Новокаховська ПМК №157"; Коханова Сергія Анатолійовича на посаду Члена наглядової ради (володіє 1,4298% СФ), попередня посада - Член правління, ВАТ "Новокаховська ПМК №157"; Рибалко Оксану Миколаївну на посаду Ревізора (володіє 0,0914% СФ), попередня посада - Член правління, ВАТ "Новокаховська ПМК №157".
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Рибалко Олексій Олексійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 12.03.2011
(дата)